Priser


Här finner du ett urval av våra priser. För fullständig prislista, kontakta oss!
Avvikelser i pris kan förekomma.


Anestesi

Behandling Pris
Lustgassedering, per gång 780 kr


Bettfysiologi

Behandling Pris
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk 3200 kr
indikation, per skena    
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk 3200 kr
indikation, per skena    
Reponeringsskena, per skena 4840 kr
Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 1975 kr
Motorisk aktivering 450 kr
Bettslipning för ocklusal stabilisering 665 kr


Blekning

Behandling Pris
Hemblekning 990 kr
Klinikblekning 1990 kr


Broled

Behandling Pris
Hängande broled, per led 2060 kr
Hängande led vid implantatförankrad bro 2060 kr
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 1805 kr
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande 1090 kr
led på implantat, per led    


Brostöd

Behandling Pris
Laboratorieframställd krona 3920 kr
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 2900 kr
Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1645 kr
Semipermanent krona/bro, per led 2180 kr
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande 930 kr
led, per led    
Broreparation 1 1360 kr
Broreparation 2 4140 kr
Broreparation 3 7160 kr
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 1805 kr
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande 1090 kr
led på implantat, per led    
Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer 29380 kr
Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer 31230 kr
Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer 32665 kr
Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer 28435 kr

Diverse

Behandling Pris
Konsultation specialisttandvård 0
Konsultation specialisttandvård, omfattande 0
Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer 920 kr
Beteendemedicinsk behandling 425 kr
Lustgassedering, per gång 780 kr
Stiftborttagning 1070 kr
Broreparation 1 1360 kr
Broreparation 2  
Broreparation 3 7160 kr
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner 1955 kr
på ett till två implantat    
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre 1015 kr
omfattande    
Av- och påmontering av implantatförankrad bro 2985 kr
Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats 4340 kr
Fästskruv, per styck 170 kr
Centrumskruv, per styck  

Endodonti

Behandling Pris
Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3145 kr
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 3845 kr
Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4705 kr
Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5230 kr
Akut endodontisk behandling 720 kr
Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 705 kr

Ex. övertalig tand

Behandling Pris
Tanduttagning, övertalig tand 925 kr

Extraktion

Behandling Pris
Tanduttagning, en tand 925 kr
Tanduttagning, en tand, komplicerad 1555 kr
Tanduttagning tillkommande enkel 170 kr
Tanduttagning, övertalig tand 925 kr

Guld

Behandling Pris
Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1645 kr

Implantat

Behandling Pris
Implantat, per styck 2220 kr
Avlägsnande av ett implantat 925 kr
Avlägsnande av implantat, enkel 170 kr
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, 410 kr
per implantat    
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär 360 kr
laboratorieframställd krona på implantat, per implantat    
Distans inklusive centrumskruv, per styck 1240 kr
Reparation av implantatförankrad bro där omfattande 9880 kr
tandteknikerinsats krävs. Fixtur (implantat) vid reparation eller    
utbyggnad, per fixtur    
Utbytesåtgärd 3920 kr
Operation avseende ett käkbensförankrat implantat    
Utbytesåtgärd 2060 kr
Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive    
eventuell friläggning och distansanslutn    

Kirurgi

Behandling Pris
Tanduttagning, en tand 925 kr
Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan 2860 kr
vävnad, per operationstillfälle    
Omfattande dentoalveolär kirurgi 3815 kr
Tanduttagning, övertalig tand 925 kr
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 1880 kr
Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur 3305 kr
Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 1370 kr
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre 4405 kr
fixturer per operationstillfälle    
Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik 1540 kr
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre 6075 kr
fixturer    
Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik 2060 kr
Benaugmentation med egen benvävnad 4575 kr
Benaugmentation med benersättningsmaterial 6160 kr
Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur 3595 kr
Korrigerande kirurgi vid implantat 945 kr
Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid 2325 kr
peri-implantit vid enstaka implantat    
Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom 3295 kr
Kirurgisk behandling av peri-implantit 3135 kr
Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder 4270 kr
eller fler, eller vid tre tänder eller    
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem 4270 kr
implantat eller fler, eller vid tre implant    
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller 1705 kr
emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle    
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, 1150 kr
tilläggsåtgärd, per operationstillfälle    
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd,, 685 kr
per operationstillfälle    
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 290 kr
Rotspetsoperation 3345 kr
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma 935 kr
operationstillfälle, tilläggsåtgärd    

Komposit

Behandling Pris
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 555 kr
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 885 kr
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1055 kr
Fyllning av en yta på molar eller premolar 715 kr
Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1045 kr
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1395 kr
Krona i plastiskt material, klinikframställd 1590 kr
Stiftförankring vid fyllningsterapi 505 kr
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1380 kr

Krona

Behandling Pris
Permanent tandstödd krona, en per käke 5435 kr
Laboratorieframställd krona 3920 kr
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 2900 kr
Semipermanent krona/bro, per led 2180 kr
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3090 kr
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande 930 kr
led, per led    
Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. 420 kr
Broreparation 1 1360 kr
Broreparation 2 4140 kr
Broreparation 3 7160 kr
Sadelkrona 4810 kr
Implantatförankrad krona, en per käke 7295 kr
Implantatförankrad krona 5415 kr
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 1805 kr
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande 1090 kr
led på implantat, per led    
Krona på befintligt implantat och distans 6165 kr
Åtgärdspaket 1055 kr
Åtgärdspaket 1395 kr
Utbytesåtgärd 3920 kr
En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat    
Utbytesåtgärd 3920 kr
Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade    
implantat    

Oral Medicin

Behandling Pris
Oralmotorisk träning 0 kr

Ortodonti

Behandling Pris
Tandreglering, en käke, enkel behandling 12070 kr
Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling 15515 kr
Tandreglering, en käke, normal behandling 18185 kr
Tandreglering, en käke, komplicerad behandling 22860 kr
Tandreglering, två käkar, enkel behandling 16235 kr
Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling 20340 kr
Tandreglering, två käkar, normal behandling 23300 kr
Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling 28815 kr

Parodontologi

Behandling Pris
Information och instruktion vid risk för karies, 410 kr
gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning    
Profylaxskena, per skena 715 kr
Fluorbehanding inklusive professionell tandrengöring i 150 kr
kombination med undersökningsåtgärd    
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 300 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande 375 kr
behandling    
Sjukdomsbehandlande åtgärder 700 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1505 kr
Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar 420 kr
(kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och    
käkfunktionsstörningar)    
Uppföljande information eller instruktion vid 150 kr
munhälsorelaterade sjukdomar eller problem    
Icke-operativ behandling av kariessjukdom 455 kr
Stegvis exkavering 1025 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller 440 kr
peri-implantit, mindre omfattning    
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller 900 kr
peri-implantit, större omfattning    
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller 1325 kr
periimplantit, särskilt tidskrävande behand    
Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid 2325 kr
peri-implantit vid enstaka implantat    
Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom 3295 kr
Kirurgisk behandling av peri-implantit 3135 kr

Pelare

Behandling Pris
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 2900 kr
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1380 kr

Profylax

Behandling Pris
Salivsekretionsmätning 530 kr
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 300 kr
Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD) 1390 kr
Information och instruktion vid risk för karies, 410 kr
gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning    
Profylaxskena, per skena 715 kr
Fluorbehanding inklusive professionell tandrengöring i 150 kr
kombination med undersökningsåtgärd    
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 300 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande 375 kr
behandling    
Sjukdomsbehandlande åtgärder 700 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1505 kr
Uppföljande information eller instruktion vid 150 kr
munhälsorelaterade sjukdomar eller problem    
Icke-operativ behandling av kariessjukdom 455 kr
Stegvis exkavering 1025 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller 440 kr
peri-implantit, mindre omfattning    
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller 900 kr
peri-implantit, större omfattning    

Protes

Behandling Pris
Radikulärförankring vid avtagbar protes 3125 kr
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3445 kr
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 4775 kr
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad p824 10170 kr
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, 11165 kr
innerkrona eller attachments    
Attachments, per styck, material 90 kr
Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade 8475 kr
tänder    
Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade 8475 kr
tänder    
Immediatprotes 6415 kr
Justering av avtagbar protes 345 kr
Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1160 kr
Rebasering av protes 2360 kr
Lagning av protes där teknikerinsats krävs 1820 kr
Rebasering och lagning av protes 2790 kr
Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen 3585 kr
behövs    
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av 6030 kr
ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes    
Inmontering av förankringselement 2710 kr
Ocklusionskorrigerande bettslipning 1790 kr
Skena för vertikal platsberedning 4970 kr
Klammerplåt 3580 kr
Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand 505 kr
Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer 16060 kr
Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer 17950 kr
Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer 20480 kr
Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer 2920 kr
Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer 3230 kr
Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer 4270 kr
Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, 12865 kr
implantatkomponenter och förankringselement    
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 265 kr

Röntgen

Behandling Pris
Röntgenundersökning av enskild tand 45 kr
Röntgenundersökning Delstatus 220 kr
Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan 755 kr
Panoramaröntgen 485 kr
Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys 475 kr
Röntgenundersökning, omfattande 915 kr
Tomografiundersökning, en kvadrant 905 kr
Tomografiundersökning, två kvadranter 1175 kr
Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller 1440 kr
traumautredning    
Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1710 kr

Temporär fyllning

Behandling Pris
Stegvis exkavering 1025 kr

Trauma

Behandling Pris
Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av 340 kr
enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare    
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av 970 kr
tandläkare    
Utredning utförd av tandläkare 1595 kr

Undersökning

Behandling Pris
Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 kr
Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av 340 kr
enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare    
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av 970 kr
tandläkare    
Utredning utförd av tandläkare 1595 kr
Basundersökning, utförd av tandhygienist 570 kr
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, 755 kr
utförd av tandhygienist    
Akut undersökning, utförd av tandhygienist 240 kr
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning 520 kr
utförd av tandhygienst    

Ring oss: 08-19 21 00 / 08-27 29 79
Journummer: 073 650 95 20

info@haga-kliniken.se