Ring oss idag: 08-19 21 00  ||  Journummer: 073 650 95 20

Bettfel – Malocclusioner

malocclusion Hagakliniken i Solna 1

Malocclusioner, fel i tandbettet innebär oproportionella förhållanden mellan käkarna och ojämnheter mellan över- och underkäkens tandrader vid sammanbitning. Många är inte ens medvetna om att de har bettfel (malocclusion) och därför försummas problemet. Men med tanke på att bettfel kan orsaka stort lidande bör man inte försumma det. Därav uppmärksammar tandläkarmottagningen, Hagakliniken i Solna olika faktorer som orsakar bettfel.

75 procent av barn och 35 procent av vuxna har bettfel. Vuxna som från början haft ett normalt bett, kan få bettfel om permanenta tänder tas bort utan att ersättas eller om man får tandlossningssjukdom.

Bettfel kan orsakas av olika faktorer. De flesta bettfel beror på ärftliga faktorer, men det kan orsakas av yttre faktorer, t ex fingersugning, nappsugning, tungpressning, skador, tidig förlust av mjölktänder eller tandlossningssjukdom.

Bettfel uppstår vid:

Överbett

När överkäkens framtänder vid sammanbitning biter alldeles för långt framför underkäkens framtänder.

Underbett

När underkäkens framtänder vid sammanbitning hamnar framför överkäkens framtänder. Oftast är det ärftligt och beror på att underkäken har en större framåttillväxt än överkäken.

Djupt bett

När underkäkens framtänder vid sammanbitning biter högt upp mot gommen. Detta ses ofta i kombination med stort överbett. Det kan ge upphov till sår i gommen som gör ont vid tuggning.

Öppet bett

När vissa tänder inte kommer i kontakt med varandra vid sammanbitning. Detta bettfel kan uppstå som en följd av längre än vanligt (efter 4 års ålder) och intensiv napp- eller fingersugning.

malocclusion Hagakliniken i Solna 2

Platsbrist

Tänderna brukar kunna växa fram, även om det är brist på plats i tandbågarna. De blir sneda, roterade eller tippade.

Platsöverskott

När det finns för mycket utrymme i tandbågarna blir det mellanrum mellan tänderna.

Korsbett

När över- och underkäkens tandrader i sidopartierna biter fel mot varandra. Bettfelet gör att underkäken tvingas åt sidan för att det ska gå att bita ihop ordentligt. Oftast orsakas problemet av att överkäkens tandbåge är för smal. Det här bettfelet syns inte och oftast är det tandläkaren som upptäcker det vid rutinkontroll av tänderna.

Malocclusion är inte enbart estetiskt problem

Behandlingen ges ofta av mer praktiska skäl, för att förse patienten med ett förbättrat funktionellt bett. Det är en viktig behandling som är förebyggande och åtgärdar framtida problem hos barn och vuxna.

Behandling kan också utföras av rent estetiska skäl – för att av estetiska skäl förbättra patientens allmänna utseende i tandställningen.

Om malocklusionen inte behandlas kan det orsaka stora problem. Det kan bli svårt att hålla tänderna rena när tänderna är svåråtkomna och ligger på fel position i tandbågarna. Det kan orsaka att det bildas mer karies.

Lika så kan vissa tänder belastas mycket mer än andra, vilket försvårar tugg-, svälj- och talfunktionen.

Malocclusion påverkar ansiktsformen och därav kan det också påverka självförtroendet.

När kan man behandla bettfel

Hagakliniken i Solna rekommenderar att påbörja behandling i god tid, men det finns ingen ålder då det är för sent att ta hand om problemet. Vi har haft patienter i 50 års åldern som vi har hjälpt och åtgärdat detta problem.

Eftersom det finns olika bettfel, innan påbörjad behandling röntgas patienten så att man kan säkerställa vilken behandling som är bäst.

Hagakliniken Solna – tandläkarmottagning i Solna hjälper dig gärna till att få tillbaka ditt normala bett och ännu vackrare leende.

Lång erfarenhet, senaste teknik, högkvalitativ, avslappnad miljö, glad och välkomnande personal är vad vi erbjuder vid varje besök. Välkommen till tandläkarna i Hagakliniken i Solna!