Warning: The magic method Math_Captcha::__wakeup() must have public visibility in /customers/1/7/e/haga-kliniken.se/httpd.www/wp-content/plugins/wp-math-captcha/wp-math-captcha.php on line 87 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/7/e/haga-kliniken.se/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php:2758) in /customers/1/7/e/haga-kliniken.se/httpd.www/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 46 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/7/e/haga-kliniken.se/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php:2758) in /customers/1/7/e/haga-kliniken.se/httpd.www/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/7/e/haga-kliniken.se/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php:2758) in /customers/1/7/e/haga-kliniken.se/httpd.www/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/7/e/haga-kliniken.se/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php:2758) in /customers/1/7/e/haga-kliniken.se/httpd.www/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/7/e/haga-kliniken.se/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php:2758) in /customers/1/7/e/haga-kliniken.se/httpd.www/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/7/e/haga-kliniken.se/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php:2758) in /customers/1/7/e/haga-kliniken.se/httpd.www/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49 Hagakliniken i Solna AB Dataskyddspolicy | Hagakliniken i Solna AB

Ring oss idag: 08-19 21 00  ||  Journummer: 073 650 95 20

Hagakliniken i Solna AB Dataskyddspolicy

Hagakliniken i Solna AB Dataskyddspolicy

När du tar kontakt med oss på Hagakliniken i Solna behöver vi behandla dina personuppgifter. Men vi vill att du ska veta att vi värnar om din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss behandla och spara dina personuppgifter och vi vill att du ska veta att vi gör det på ett lagligt, säkert och pålitligt sätt. Vi vill informera dig om denna dataskyddspolicy och vi vill förklarar för dig hur vi på samlar in och använder dina personuppgifter, varför vi sparar dina personuppgifter, vilka möjligheter, vilka val samt vilka rättigheter du har.

 

Vad menas med behandling av personuppgifter?

 

Det innebär att vi samlar in dina personuppgifter för att registrera och arkivera i vårt system så att vi kan läsa och följa upp dina behandlingar och om nödvändigt lämna ut de.

 

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett mail till oss på info@haga-kliniken.se eller direkt komma i kontakt med dataskyddsombudet vid övriga frågor på datainspektionen@datainspektionen.se.

 

Genom att använda Hagaklinikens tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och Hagaklinikens behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder oss utav elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig, såsom e-postadress och sms.

 

Hagakliniken i Solna behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som Person- och Kontaktinformation – Namn, Födelsedatum, Personnummer, E-postadress, Telefonnummer etc. Den informationen kan ges till oss på ett antal olika sätt, såsom när du använder kontaktformulär på vår hemsida, på vår klinik, eller någon annan av Hagaklinikens tjänster där du lämnar dina personuppgifter. Vi behandlar också hälsoinformation, när du tar kontakt med oss för, t ex tandvärk, tandköttsinflammation, ilningar i tänder etc.

 

Varför samlar vi in dina personuppgifter och har vi rätt att göra det?

 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med PDL och Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Enligt lag är Hagakliniken i Solna skyldiga att föra en patientjournal för alla våra patienter. Vi måste därför spara och behandla journalinformation och hälsodeklaration vid behandling på vår klinik och vi har rätt att registrera dina personuppgifter i vår patientjournal även om du inte givit ditt medkännande. En patientjournal ska alltid innehålla följande personuppgifter: Uppgifter om allmänhälsan, bakgrund till vården, diagnoser, anledning till mera betydande åtgärder, uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder.

 

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna säkerställa en trygg och säker tandvård av högsta kvalitet. Vår verksamhet styrs av bl a Patientdatalagen (”PDL”), vilken kräver att vi registrerar dina personuppgifter eftersom vi är skyldiga att föra en patientjournal för alla våra patienter.

I 3 kap. PDL finns bestämmelser om vad skyldigheten att dokumentera och föra patientjournal innebär. Grundläggande bestämmelser om vad en patientjournal ska innehålla finns i 3 kapitel, 5-8 och 11 § PDL. En patientjournal ska bland annat innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten (3 kap. 6 § PDL).

 

Dina personuppgifter behövs för att kunna erbjuda trygg och säker tandvård av högsta kvalitet samt för att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet. Dina uppgifter kan sparas, enligt lag, i 10 år. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, så som myndigheter och samarbetspartner, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

 

Vem delar vi dina uppgifter med?

 

Uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden klassificeras enligt GDPR som ”känsliga personuppgifter”. Därför är kraven och konsekvenser om missbruk av dessa känsliga personuppgifter högre.

 

Vi på Hagakliniken i Solna kommer därför inte att dela, överlåta eller lämna ut dina känsliga personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra detta för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

 

Hagakliniken i Solna kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, t ex försäkringskassan, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Tredje parter som får tillgång till dina personuppgifter av oss, har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra syfte än de syften som anges i denna policy.

 

Hagakliniken i Solna kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter, såsom Försäkringskassan, eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

 

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditinstitut, kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av Hagaklinikens betalningsmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress.

 

Vilka rättigheter har du?

 

-Du har rätt till att korrigera felaktiga uppgifter om dig själv.

 

-Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig.

 

-Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det syftet de blev insamlade för. Det kan finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

 

-Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till ett annat behandlingsystem. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

 

-Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

 

-Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.


-Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.


-Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss. Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande.


Vem är personuppgiftsansvarig?

Hagakliniken i Solna AB, organisationsnummer 556927-5729, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna policy.

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig är info@haga-kliniken.se

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-07-26